آمادگی و پیش دبستانی مستقل

ماه تابان

بامدیریت خانم مصری پور

آموزش مفاهیم ریاضی و علوم
مهارتهای زندگی و اجتماعی
کلاسهای نقاشی و خلاقیت

به همراه بازی و سرگرمی و آموزش
با جدید ترین روشهای آموزشی
با کادری مجرب و مربیان با تجربه

منتخب برترین های پیش دبستانی

فهرست